موسیقی سالم و نا سالم
موسیقی سالم و نا سالم
موسیقی سالم و نا سالم
به نام یگانه خالق زیبایی ، هو الجمیل

سلام و درود

خود کلمه ی موسیقی از زبان یونانی گرفته شده است و در فرهنگ لغت عمید به

معنای فن اواز و نواختن ساز تعریف شده است که موجب حزن یا شادی می شود

موسیقی که نا سالم باشد خب معلوم است که مضر است چون انسان برای تکامل

نیاز به سالم بودن دارد و ناسالمی با کمال رابطه ضد دارند و به همین دلیل باعث

پست رفت انسان می شود

در ادامه خواهیم گفت که موسیقی نا سالم را چگونه تشخیص بدهیم و به چه علت

باعث پست رفت انسان می شود

اما موسیقی سالم یعنی اینکه کوچکترین ضرری در ان نباشد

در ادامه خواهیم گفت که موسیقی سالم را چگونه تشخیص بدهیم و به چه علت

کمک به ترقی معنوی انسان دارد

این دنیا بر حسب عدل افریده شده است و به همین دلیل دارای تعادل می باشد

میدانیم که تمامی موجودات نوعی انرژی هستند حتی بدن مادی ما نیز حالتی از

انرژی می باشد و انرژی دارای موج می باشد

شاید شنیده باشید که می گویند دایره ی هستی ، دایره ی تکامل و ...

تا حالا از خود پرسیده اید چرا این ها را با لفظ دایره همراه می کنند

بدین دلیل که امواج هستی در حالت تعادل بصورت دایره می باشد


برای تکامل باید با امواج هستی همسو شد و امواج هستی به شکل دایره وار می باشد

اگر توجه بفرمایید مدار چرخش سیارات به دور ستاره ی خورشید تقریبا حالتی بین دایره و بیضی است

و مواردی بسیار دیگری که با تامل بدان واقف خواهیم شد

در امواج دایره وار هستی امواج دیگری نیز موجود می باشند و ان امواج درونی از

موجودات درون هستی می باشد

هر موجودی تا زمانیکه بر حسب تعادل ادامه ی حیات کند امواجش به شکل دایره وار

خواهد بود و هرگاه از تعادل به هر دلیلی خارج شود امواجش به غیر از دایره می شود مانند مثلث و مستطیل و ...

این مقدمات را عرض کردم تا برسیم به موضوع موسیقی

موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد

در بین سبک های مختلف موسیقی و همچنین دستگاه ها و نواهای موسیقی بعضی از این قاعده پیروی می نمایند و بعضی خیر

انهاییکه از قاعده ی تعادل پیروی می کنند دائما از خود امواج دایره وار تولید می کنند

انسان برای تکامل نیاز دارد به تعادل و انسان در حالت تعادل امواجش به صورت دایره وار می باشد

اینگونه موسیقی کمک به تعادل ادمی می کند و در حقیقت باعث ترقی معنوی انسان می شود و هم جسم و هم روح را جلا می دهد و برای تکامل نیاز به جسم و روح سالمی داریم

این نوع موسیقی را سالم می گویند چون کمک به تعادل انسان می کند و انسان در تعادل است که به

سلامت می رسد و سلامت و سالم با هم همخونی دارند

حال چگونه تشخیص دهیم موسیقی سالم است؟

موسیقی که باعث برهم خوردن تعادل جسمی و روانی ادمی نشود و انسان را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به یاد خدا بیاندازد موسیقی سالم می باشد

بطور مستقیم یعنی انسان بلافاصله با شنیدن ان به یاد خدا میافتد مانند : تلاوت قران مجید و کریم یا اذان و یا اوازی که اشعارش از عارفان می باشد والبته نوای الات موسیقی همراهش نیز گوش خراش نیست

و یا بگونه ای نیست که باعث تشنج اعصاب و روان و جسم شود زیرا گاهی اشعار سالمند اما نوای الات به طور سالم نواخته نمی شوند و گاهی نیز نوای الات موسیقی سالم نواخته می شوند ولی اشعار نا سالمند

و گاهی هم هردو سالم و یا هر دو ناسالمند

و موسیقی سالم حتما اشعار نیازی ندارد یعنی موسیقی بی کلام هم قادر است انسان را بطور مستقیم به یاد افریننده ، خدای مهربان بیاندازد

بطور غیر مستقیم یعنی در قالب موضوعی باشد که ما اگر در ان موسیقی تامل کنیم بواسطه ی ان میتوانیم به یاد خدا بیافتیم به طور مثال موسیقی که درباره ی طبیعت خوانده و یا نواخته می شود مثلا

می گویند که این طبیعت زیبا را ببین عجب اسراری دارد چه گلهای زیبایی دارد و ...

حال این سوال پیش میاید که چگونه ما به یاد خدا میتوانیم بیافتیم؟

اگر ما در این موسیقی تامل کنیم برای ما سوال پیش میاید خب این همه زیبایی و اسرار و ... چگونه به موجودیت رسیده اند حتما علتی دارد چون تمامی موجودات معلولند پس حتما خالقی دارد

حتی انسانیکه دینی ندارد ممکن است با گوش دادن به ان بدین فکر کند حتما نیروی برتری وجود دارد که این ها را خلق کرده و انها را بدین زیبایی اداره می کند و این فکر می تواند بسط پیدا کند و اگر فرد

پیگیری و مطالعه و تحقیق کند شاید به دینی الهی روی اورد

البته گاهی ممکن است ما هر دو نوع موسیقی سالم مستقیم و غیر مستقیم را گوش کنیم ولی به یاد خدا نیافتیم ان دیگر مشکل از موسیقی نیست

موسیقی نا سالم مانند موجودی مریض و نا متعادل است که از خود امواج غیر دایره وار تولید می کند و بدلیل اینکه با هستی تضاد دارد این نوع موسیقی علاوه بر اینکه سبب کمک در کمال نمی شود بلکه باعث پست رفت مقام انسانی نیز می شود زیرا هم با امواج متعادل هستی و هم امواج انسان در حالت تعادل که دایره وار است تضاد دارد و دو چیز متضاد تا زمانیکه متضادند نمیتوانند با هم همسو شوند و به همین دلیل گاهی موسیقی ناسالم میتواند حتی انسان در حالت تعادل را با خود همسو

کرده و هر دو دارای امواج غیر متعادل شوند و بدین صورت تضاد بین خود را از بین می برند

حال چه موسیقی اینگونه هستند؟

موسیقی ای که ما را از یاد خدا دور یا غافل کند

این نوع موسیقی هم انواع مختلفی دارند

موسیقی ای که اشعار ناپسند دارند و این اشعار یا متون(بعضی سبکها اصلا شعر ندارند بلکه متونی بی قافیه و وزن هستند) چون نامتعادلند باعث اشکال در تعادل و تکامل انسان می شود

و بعضی از این موسیقی ها شعر و یا متن مناسبی دارند اما نحوه ی نواختن الات ان ناسالم است که ان نیز باعث این حالات می شود

موسیقی سالم موسیقی است که ما را از یاد خدا غافل و دور نگرداند

موفق باشید

تاريخ ارسال: 1389/9/21

تعداد بازدید: 1487

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |