نویسنده: farasoo ارسال نامه

وب سایت: http://farasoo.7gardoon.com

مقالات

کشف گونه ای جدید از انفجارهای ستاره ای

کشف گونه ای جدید از انفجارهای ستاره ای

کشف گونه ای جدید از انفجارهای ستاره ای

سرخار گل، افزایش دهنده گلبول های سفید

سرخار گل، افزایش دهنده گلبول های سفید

سرخار گل، افزایش دهنده گلبول های سفید

معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن

معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن

معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن

خواص روغن گل سرخ

خواص روغن گل سرخ

خواص روغن گل سرخ

آشنایی با خواص درمانی کندر

آشنایی با خواص درمانی کندر

آشنایی با خواص درمانی کندر

شناسایی مولکول سازنده جهان

شناسایی مولکول سازنده جهان

شناسایی مولکول سازنده جهان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

حكايت اجابت دعای جنید

حكايت اجابت دعای جنید

حكايت اجابت دعای جنید

زیبا ترین عکسهای میوه جات

زیبا ترین عکسهای میوه جات

زیبا ترین عکسهای میوه جات

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل یک معدن قدیمی طلا در آمریکا مستقر شد

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان با سریع‌ترین دوربین

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چ

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چ

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چه چیزی می‌اندازد؟

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

حكايت كر  و عيادت مريض

حكايت كر و عيادت مريض

حكايت كر و عيادت مريض

برگی از عظمت بایزیدبسطامي

برگی از عظمت بایزیدبسطامي

برگی از عظمت بایزیدبسطامي |