نویسنده: farasoo ارسال نامه

وب سایت: http://farasoo.7gardoon.com

مقالات

شناسایی مولکول سازنده جهان

شناسایی مولکول سازنده جهان

شناسایی مولکول سازنده جهان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

مولکول قند در اطراف یک ستاره جوان

کیهان پر از موجودات فضایي

کیهان پر از موجودات فضایي

کیهان پر از موجودات فضایي

تک رقصندگان کائنات

تک رقصندگان کائنات

تک رقصندگان کائنات

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

ترسیم دقیق‌ترین نقشه از ارتفاعات ماه

واضح‌ترین تصویر از تاج خورشیدی ثبت شد

واضح‌ترین تصویر از تاج خورشیدی ثبت شد

واضح‌ترین تصویر از تاج خورشیدی ثبت شد

تصویری از یک خورشید روان پریش/ فانوس سبز شفق قطبی

تصویری از یک خورشید روان پریش/ فانوس سبز شفق قطبی

تصویری از یک خورشید روان پریش/ فانوس سبز شفق قطبی

حكايت كَر و عيادت مريض

حكايت كَر و عيادت مريض

حكايت كَر و عيادت مريض

حكايت اجابت دعای جنید

حكايت اجابت دعای جنید

حكايت اجابت دعای جنید

زیبا ترین عکسهای میوه جات

زیبا ترین عکسهای میوه جات

زیبا ترین عکسهای میوه جات

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل

حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک در یک مقر جدید داخل یک معدن قدیمی طلا در آمریکا مستقر شد

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

من چه گویم که کسی را به سخن حاجت نیست

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا؛ ردیابی سرطان با سریع‌ترین دوربین

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

ساخت آینه بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

هواپیمایی که بر زحل فرود می‌آید

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چ

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چ

این تصویر رنگارنگ از یک حباب صابون شما را به یاد چه چیزی می‌اندازد؟

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

نکته‌هایی که باید درباره سرطان ریه بدانید

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

افزایش افسردگی درسایه بی اعتمادی اجتماعی

حكايت كر  و عيادت مريض

حكايت كر و عيادت مريض

حكايت كر و عيادت مريض

برگی از عظمت بایزیدبسطامي

برگی از عظمت بایزیدبسطامي

برگی از عظمت بایزیدبسطامي |